Doç. Dr. Yaşar KÖSE

Bölüm Akademik Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Suat BEGEÇ

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Adnan GÜZEL

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi