Üniversitelerin işletme bölümlerinde okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra; sanayi kuruluşlarında, muhasebe ve denetim şirketlerinde, bankalarda, danışmanlık şirketlerinde, sigorta şirketlerinde, turizm sektöründe, perakende sektöründe, dış ticaret, reklamcılık, pazarlama ve satış gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde ve bunların yanı sıra Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu gibi kamu kuruluşlarında çeşitli kademelerde uzman ve yönetici olarak çalışabilme imkânı kazanıyorlar.

Biz dinamik, çağdaş ve üstün akademik niteliklere sahip öğretim kadromuz ve titizlikle hazırlanmış eğitim programlarımızla öğrencilerimizi emsallerinden farklı kılmaya çalışıyoruz. Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde sunduğumuz lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerindeki akademik programların amacı sizlere çağımızın yenilikçi rekabet koşullarının gerektirdiği bilgi birikimini ve vizyonunu kazandırmaktır.

Rekabet insanlık tarihi kadar eski bir kavram ve süreçtir. Ancak günümüzde rekabetin tüm dünya ölçeğinde yaygınlaşması ve yenilikçiliğin karşı durulamaz bir gereklilik hâline gelmesi nedeniyle işletmecilik, yöneticilik ve profesyonellik kavramlarının da yeniden tanımlanması gerekmektedir. Bu süreci şekillendiren dinamiklerin farkında olan bölümümüz, programlarını bu vizyon çerçevesinde şekillendirmekte, alanının uzmanı ve uygulama tecrübesi de olan akademisyenlerle çalışmaktadır.

Sadece yüksek düzeyde donanımlı, iyi meslek sahibi kişiler olmanın sizin beklentilerinizi karşılamakta yetersiz kalacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla, öğrencilerimizin sosyal yetilerini ve iletişim becerilerini geliştirmeleri ve evrensel kültür değerlerini benimsemelerini de çok önemsiyoruz.

Sevgili öğrenciler sizleri de aramızda görmeyi istiyoruz. Türkiye ve Ortadoğu coğrafyasında havacılık alanında “ilk” olma özelliği taşıyan üniversitemizin ayrıcalıklarından faydalanmanızı diliyoruz.