İşletme Lisans Programı, her türlü rekabet ortamında rakiplerine üstünlük sağlayacak bilgi ve beceriyle donanmış, liderlik özellikleri taşıyan, parçası oldukları ülke ve toplum için değer yaratan kararlar alabilecek geleceğin yöneticilerini yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu kapsamda, iş dünyasının gerektirdiği kuramsal ve pratik donanıma sahip girişimci ve yetkin mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Programımızda öğrencilerimize finansman, ekonomi, muhasebe, organizasyon ve yönetim, istatistiksel teknikler, pazarlama ve stratejik yönetim gibi işletme bilim dalının temel konularında bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra; hızla büyüyen havacılık ve lojistik sektörlerinin gerektirdiği bilgiler de verilmekte, küreselleşen dünyanın dinamizmine uygun bir şekilde müfredatlarımız titizlikle hazırlanmakta, sürekli olarak sorgulanmakta ve geliştirilmektedir. Bu program sağlam bir kuramsal temel oluşturmanın ötesinde, geleceğin belirsizlik ortamlarında karşı karşıya kalacakları gerçek hayattaki zorlukların üstesinden gelebilmeleri amacıyla tümleşik eğitim adı verilen işyeri uygulamalarıyla zenginleştirilerek bilginin nasıl kullanılacağını öğretmeyi de amaçlamaktadır.

     İş Olanakları

  • Tüm Bakanlıklar, kamu kurumları ve üniversiteler,
  • Özel sektör kuruluşları,
  • Uluslararası Kuruluşlar (EU, IMF, EBRD, World Bank, WTO vb.),
  • Bankacılık ve Finans Kuruluşları,
  • Turizm ve Ulaştırma Hizmetleri,
  • Danışmanlık, denetim, muhasebe ve mali müşavirlik kuruluşları.