İşletme Bölümü Lisans Programına hangi puan türüyle öğrenci alınmaktadır?
İşletme Bölümü Lisans Programına TM-1 puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

Neden THKÜ İşletme Bölümü tercih edilmelidir?
THKÜ İşletme Bölümünü ayrıcalıklı kılan en önemli özelliği, teorik bilgilerle pratiği buluşturması ve öğrenicilere alanlarında uzman kadroyla analitik düşünen  ve çözümler sunabilen, etik kurallara ve çevreye duyarlı yöneticiler yetiştirmeyi hedeflediği için tercih sebebi olmalıdır.

İşletme Bölümü Lisans Programına kayıt olan öğrenciler nerede eğitim göreceklerdir?
Program İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nde yürütülecektir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, Türkkuşu Kampüsü’nde (Etimesgut-Ankara) öğrenim göreceklerdir.

İşletme Bölümü Lisans Programının eğitim süresi kaç yıldır?
İşletme Bölümü Lisans Programının eğitim süresi dört yıldır. Yeterli düzeyde İngilizce bilmeyen öğrenciler, programa başlamadan önce bir yıl süreyle İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi alacaklardır.

Programda burslu olarak okumak mümkün müdür? Burslu program neleri kapsamaktadır?
Üniversitemiz, İşletme Bölümü Lisans Programı’nda eğitim görecek öğrencilerine tam burslu, %100 ve %50 olmak üzere burs imkanı sağlamaktadır. Burs, İngilizce Hazırlık Programında başlayarak, öğrencinin yerleştirildiği programdaki öğrenimine başarıyla devam ettiği sürece sağlanacaktır.

Programa devam ederken burs hakkı hangi durumlarda kaybedilir?
(1) Üniversiteye Giriş Bursu, LYS Onur Bursu, Bilim Bursu, Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu alan öğrencilerden;
a) Üniversite içinde başka bir bölüme yatay geçiş yapan, Üniversiteye Giriş Bursu alan öğrencilerin,
b) “Uyarma” ve “Kınama” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alan öğrencilerin,
c) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında azami 2 yılı aşan öğrencilerin,
d) Lisans programlarında azami 5 yılı, ön lisans programlarında ise 3 yılı aşan öğrencilerin bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
(2) Türk Hava Kurumu Üniversitesi, öğrencinin derslere devam etmesi koşuluyla söz konusu bursların bu süre zarfında hiçbir şekilde kesilmeyeceğini, not ortalaması veya sınıf/ders geçme gibi konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt etmektedir.

İşletme Bölümünde eğitim hangi dilde verilmektedir?
Fakültemizde İşletme (İngilizce) ve İşletme (Türkçe) olmak üzere iki farklı lisans programı bulunmaktadır. Eğitim dili, öğrencilerin kayıt hakkı kazandıkları bölüme göre değişecektir.

İşletme Lisans Programında zorunlu tümleşik (staj) uygulaması var mıdır?
İşletme Bölümü’nden mezun olabilmek için, öğrencilerin 40 iş günü zorunlu tümleşik eğitim (staj) yapmaları gerekmektedir.

İşletme Bölümü Lisans Programında devam zorunluluğu var mıdır?
Öğrenci, kuramsal derslerin %70’ine ve uygulama derslerinin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

İşletme Bölümü Lisans Programından mezun olabilmek için gereken akademik not ortalaması nedir?
İşletme Bölümü Lisans Programından mezun olabilmek için genel akademik ortalamanın en az 2,00/4,00 olması gerekmektedir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde Yaz Okulu uygulaması var mıdır?
Üniversitemizde yaz okulu uygulaması vardır. Yaz öğretimi, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır.

İşletme Bölümü'nün yüksek lisans ve doktora programları mevcut mu?
İşletme Bölümü’nün yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Lisansüstü programlarımız hakkında ayrıntılı bilgi almak için, http://sbe.thk.edu.tr internet sitesini kontrol edebilirsiniz.